Belastingen op (online) kansspelen

calendar icon

Hoe betaal je je belasting op online casino winsten

Belastingen, het is een onderwerp waar menig speler in het casino de schouders voor ophaalt. Niemand houdt er nou eenmaal van om verdiende centen af te moeten staan, al helemaal niet als dit van een onverwachte grote winst afkomstig is in een (online) casino. Toch ontkom je er vaak niet aan en verwacht de Belastingdienst bovendien dat jij je vergaarde winsten, net zoals bij gebruikelijke inkomsten uit loonverband of investeringen, netjes deelt met de overheid. Het vrijgestelde bedrag ligt zelfs relatief laag, zo moet je officieel al over je netto winsten boven de €449 belasting betalen. Dit wordt kansspelbelasting genoemd en is verplicht onder de gelijkgenaamde Wet op Kansspelbelasting (Wet KSB). 

Wat is kansspelbelasting precies?

Het gaat bij belasting op kansspelen in alle gevallen om een type spel waarbij de speler geen volledige invloed op de uiteindelijke uitkomst kan hebben. Zo zou bijvoorbeeld een kennisquiz met een te winnen geldbedrag niet onder de reguliere Wet KSB vallen. Kansspelen waarbij geen kennis vereist is en de speler aan het lot van willekeurige kaarten, slots of dobbelstenen is overgelaten vallen onder de Wet KSB. Poker is in dit geval een discutabel geval voor vele spelers, aangezien je van mening kan zijn dat poker een behendigheidsspel betreft met duidelijke strategie en een vereist minimum inzicht. De Belastingdienst denkt hier echter anders over en dus is het ook met poker verplicht om belasting af te dragen over je winsten boven de €449 

Voorbeelden van kansspelen zijn:

De kansspelbelasting komt van origine voort uit de Wet KSB met specifiek het hoofdstuk VII.a onder de Belastingwet BES. Dit houdt in dat spelers belasting betalen over het verschil tussen de uiteindelijk gewonnen prijs en de originele inzet die tot de prijs heeft geleid. Dit is te vergelijken met een investering die wordt geliquideerd met winst, waarbij alleen over de gemaakte winst belasting betaald hoeft te worden.

In 1961 werd voor het eerst de Wet op KSB ingevoerd, toendertijd nog onder toezien van Koningin Juliana. Sindsdien is het beleid omtrent de Wet op KSB, met name de hoogte van de te vorderen belastingen, redelijk vaak bijgesteld. Het tarief bedroeg bijvoorbeeld in 2006 nog 25%, waar dit vanaf 1 januari 2006 verhoogd werd naar 29%. Later gedurende 2018 is het tarief zelfs tijdelijk opgehoogd naar 30,1%.

Een belangrijk verschil met de traditionele manier van belastingaangifte doen uit bijvoorbeeld inkomsten uit loonverband, is dat een speler nooit zelf aangifte van een uitgekeerde winst boven de grens van €449 doet. Voorheen, in de beginjaren van de Wet op KSB, was dit wel het geval. Echter is in 1981 de verantwoordelijkheid verlegd naar de organisator van het desbetreffende spel. De speler is dus zelf niet direct belastingplichtig en heeft niet direct met de fiscus te maken. Het te betalen geld wordt automatisch ingehouden op het totale prijzengeld voordat het de gerechtigde speler bereikt.

Wet KSB bij online gokken

taxes

Wie online gokt en daarbij over de €449 grens heen gaan wat betreft winst, zal hier uiteindelijk toch wel nog zelf aangifte over moeten doen. Je mag er niet vanuit gaan dat de site waarop je je spel hebt gespeeld de kansspelbelasting al voor jou heeft betaald. Dit heeft te maken met het feit dat de meeste online casino’s enkel belasting betalen over hun eigen gemaakte winst en dus niet over het verschil tussen de inzet van de speler en het uit te keren prijzengeld. Hierdoor is de speler in dit geval zelf belastingplichtig en zal er bij de jaaropgave vermeld moeten worden dat er winsten zijn behaald met online kansspelen.

Belastingvrije prijzen

Zoals eerder genoemd bestaan er uitzonderingen op bepaalde prijzen, bijvoorbeeld in het geval van een kennisquiz. Echter kunnen ook bepaalde vormen van kansspelen uitgesloten zijn van belastingheffing. Zo vallen alle prijzen die spelers kunnen winnen bij de Nederlandse Staatsloterij niet binnen het domein kansspelbelasting. Dit komt omdat de loterij zelf al belasting afdraagt aan de Nederlandse Belastingdienst. Wanneer je als speler dus een bedrag wint is dat uiteindelijk ook daadwerkelijk het netto bedrag dat je op je rekening zult ontvangen.

Een andere uitzondering op de regel is het Holland Casino. Dit heeft te maken met het feit dat de casino keten in handen is van de staat. In dit geval geldt daarom hetzelfde scenario als hierboven vermeld is. Het casino betaalt zelf de belasting zodat de spelers dit niet hoeven te doen. Voornamelijk omdat het onmogelijk zou zijn om op een avond bij te houden welke speler wanneer iets wint en/of verliest. 

Inkomsten en vermogensbelasting

Stel je wint als speler een uitzonderlijk hoog bedrag, bijvoorbeeld de jackpot van €1.000.000. Moet je hier dan zowel inkomstenbelasting als vermogensbelasting over betalen? Het antwoord op deze vraag ligt ergens in het midden. Aangezien het feit dat de overheid al belasting heft over kansspelen, hoeft de persoon in kwestie het prijzengeld niet meer bij zijn of haar inkomen op te tellen. De Belastingdienst zal het dus niet aanmerken als sporadisch inkomen. 

Vervolgens moet er uiteindelijk wel zoals gewoonlijk vermogensbelasting worden betaald. Hiervoor geldt het vaste tarief uit box 3 vermogensheffing. In 2020 ligt het vrijgestelde vermogen in box 3 op €30.846. Alles daarboven is onderhevig aan vermogensbelasting. Ten tijde van schrijven (22-09-2020) betaalt men 0,54% tot 1,60% belasting over box 3 voor iedere Euro boven de eerder genoemde vrijstelling. Dit exacte percentage is afhankelijk van de hoogte van iemands vermogen. De gedachte achter deze bandbreedte is dat de Belastingdienst ervan uitgaat dat een persoon met een hoger vermogen meer rendement kan behalen en dus zwaarder belast dient te worden. Het daadwerkelijk behaalde rendement is hierbij echter uiteindelijk niet relevant.

Rekenvoorbeeld

Om de bovenstaande uitleg over de hypothetische jackpot verder toe te lichten zullen we gebruik maken van een kort rekenvoorbeeld. Je kan jezelf dus gelukkig prijzen, want je hebt zojuist de jackpot van €1.000.000 gewonnen. Het huidige tarief is nog vastgesteld op 30,1%, dus dit zou betekenen dat er ten eerste €301.000 naar de Belastingdienst gaat. Hierdoor blijft er voor de speler een netto bedrag van €699.000 over die zal worden uitgekeerd op zijn of haar bankrekening. Vervolgens is het relevant of het bedrag op de peildatum van het nieuwe jaar, 1 januari, nog liquide op de rekening van de persoon staat.

Het te betalen percentage aan vermogensheffing komt veelal uit op 1,2%, dus dit zullen we voor nu ook aanhouden in het voorbeeld. Trek vervolgens de vrijstelling af van het bedrag op de rekening. Dit ziet er als volgt uit: €699.000 – €30.846 = €668.154. Dit bedrag is het bedrag waarover vermogensbelasting zal worden ingehouden. Dat zou dus neerkomen op €668.154 * 0.012 = €8017,85 aan belasting. Wanneer het resterende bedrag het daarop volgende jaar op 1 januari nog steeds op de rekening staat, zal wederom de vermogensheffing van toepassing zijn. 

Tenslotte is het van belang om rekening te houden met het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen een prijs die in monetaire vorm geschonken wordt of in goederen vorm. Een nieuwe auto zal dus op dezelfde manier behandeld worden als diens monetaire waarde. Zo zal er bijvoorbeeld bij het winnen van een gloednieuwe Mercedes Benz met een cataloguswaarde van €100.000 gewoon nog €30.100 aan belasting afgedragen moeten worden. Tenzij de organisator van het desbetreffende kansspel deze belasting dus al voor zijn rekening heeft genomen.

Veelgestelde vragen over kansspelbelasting

Moet ik ook belasting betalen over mijn winsten bij kansspelen in het buitenland?

Ja, ook in het buitenland moeten spelers zich houden aan kansspelbelasting. Het desbetreffende land waarin de organisator het spel exploiteert bepaalt de hoogte van de te betalen belasting. Als je in het buitenland eenmaal aan deze belasting hebt voldaan, ben je hiervan in Nederland vrijgesteld. Wel moet je het zelf nog melden bij je reguliere belastingaangifte. Het belastings-formulier en uitleg vind je op de website van de Belastingdienst.

Wanneer dien je aangifte te doen?

Als je als speler regelmatig gokt, en daarbij winsten behaalt, dien je maandelijks hiervan een aangifte te doen. Er wordt dan gekeken naar je begin en eindsaldo over een bepaalde maand. Je hebt volgens de wetgeving na het ontvangen van je winst bij een online casino zoals Simple Casino een maand de tijd om je aangifte hierover te voldoen. Dus eerst het geld ontvangen van de organisator is normaal, je hebt dan immers pas het geld om er belasting over te betalen. Je bent als frequente gokker (veelal zijn dit de online spelers) vooral zelf verantwoordelijk om tijdig je winsten aan te geven bij de Belastingdienst. Doe je dit niet dan kan je in serieuze problemen komen voor belastingontduiking.

Waarom is de kansspelbelasting in Nederland tijdelijk verhoogd?

Zoals eerder vernoemd in het artikel is de Nederlandse kansspelbelasting tijdelijk van 29% naar 30,1% verhoogd. Dit heeft te maken met het feit dat de Nederlandse wetgeving omtrent gokken op de schop aan het gaan is, vooral met betrekking tot online casino’s. Simpel gezegd kunnen die momenteel door verouderde wetgeving vaak te lastig aan een vergunning komen. Het is de intentie dat dit gaat veranderen, maar tot die tijd geldt de huidige tariefsverhoging van 1,1%. De overheid onderbouwt de verhoging doordat ze nu anders juist belastingen mislopen.

Andere starter-gids pagina’s

Scroll naar boven