Verkoopt het kabinet haar ziel voor 20 miljoen euro aan belasting?

calendar icon

Het openstellen van de gokmarkt voor buitenlandse bedrijven zal vermoedelijk 20 miljoen euro aan belasting opleveren. De gokbedrijven dienen enkel belasting te betalen en hoeven geen geld af te dragen aan bijvoorbeeld sportprojecten. Doordat het huidige systeem is gebaseerd op een verplichte afdracht van 50% per lot bij de goede doelen loterijen en 18% bij de overige loterijen, komt er een bedrag van 750 miljoen euro per jaar in gevaar.

In 2015 zal de gewijzigde Wet op de kansspelen ingaan en één van de veranderingen is dat buitenlandse gokbedrijven die in het bezit zijn van een geldige licentie vanaf dan ook hun diensten mogen aanbieden aan de Nederlandse consument.

Huidige afdracht van 750 miljoen euro aan maatschappelijke doelen

In het huidige systeem geldt er een afdracht van maar liefst 50% bij de zogenaamde goede doelen loterijen. Dat betekent dat er 50% van de inkomsten naar maatschappelijke doelen gaat, zoals bijvoorbeeld sport en museums. Tel daar 18% bij van andere loterijen en dan komt dit jaarlijks neer op maar liefst $750 miljoen euro.

Gokken in Nederland

Met het oog op de nieuwe wetgeving is de kans reëel dat dit bedrag in gevaar komt.

Geen verplichte afdracht voor buitenlandse gokbedrijven

Tijdens het formuleren van de nieuwe wetgeving was het lange tijd onduidelijk of de buitenlandse gokbedrijven ook een verplichte afdracht zouden moeten doen aan maatschappelijke doelen, maar ondertussen is bekend geworden dat dit niet het geval is.

Wel is er sprake van de mogelijkheid om later alsnog een verplichte afdracht in het leven te roepen, maar de kans dat dit zal gebeuren is niet groot en het eventuele bedrag zal vermoedelijk een schijntje zijn in vergelijking met de huidige 750 miljoen euro die jaarlijks naar maatschappelijke doelen gaat.

Het NOC*NSF ziet het somber in

Nu schreven we afgelopen week al over de marketingmethode van de Nederlandse loterijen, maar dat wil niet zeggen dat zij geen punt hebben als het gaat om de goede doelen. Er is geen discussie dat er veel gedaan kan worden met dit geld en de vraag is hoe het kabinet van plan is om dit op te vangen.

Het kabinet gebruikt voornamelijk het Deense model als het gaat om de nieuwe wetgeving, maar in het Deense model is bijvoorbeeld een verplichte afdracht voor sport wel geregeld. Het NOC*NSF heeft het kabinet dan ook gevraagd om niet selectief te shoppen uit het Deense model, maar ervoor te zorgen dat ook in Nederland dit aspect goed geregeld wordt.

De georganiseerde sport ontving in 2011 en 2012 respectievelijk 59 miljoen en 43 miljoen euro van de Lotto en deze kansspelgelden vormen al sinds 1961 de basis voor de landelijke sportinfrastructuur. Deze sportinfrastructuur maakt het mogelijk dat maar liefst 4 miljoen mensen kunnen sporten en het NOC*NSF maakt zich zorgen dat er een einde komt aan deze geldstroom.

Ook meer risico op matchfixing en criminalisering van kansspelen

Als gevolg hiervan heeft het NOC*NSF het kabinet verzocht om deze beslissing nogmaals te overwegen. Zij wijzen tevens op het risico van toenemende matchfixing en criminalisering van kansspelen indien er 40 tot 60 nieuwe aanbieders komen.

Online Casino

Het NOC*NSF wijst op de toenemende matchfixing in Nederland en dat onlangs de reeds gedane onderzoeken slechts het topje van de ijsberg zichtbaar is. Matchfixing in Nederland wordt hevig onderschat en door de gokmarkt open te stellen is de kans groot dat matchfixing alleen nog maar zal toenemen.

Indien het aantal gokaanbieders wordt vergroot dan kan men ook op meer verschillende dingen wedden. Hiermee wordt de markt alleen nog maar interessanter voor criminelen die graag gokken op zaken die voor hen manipuleerbaar zijn.

In het verleden is al gebleken dat verschillende sporters benaderd zijn om een sportwedstrijd te manipuleren en hierbij wordt bedreiging ook niet geschuwd.

Het NOC*NSF wijst erop dat er in Nederland nog onvoldoende kennis is met betrekking tot online aanbieders en criminele organisaties en dat dit bij de liberalisering van de gokmarkt kan leiden tot problemen die niet meer eenvoudig zijn op te lossen.

Weinig kans op wijziging van het wetsvoorstel

Gokken in Nederland

Of de regering ook daadwerkelijk de wetgeving zal aanpassen valt te betwijfelen. Door bijvoorbeeld een verplichte afdracht in te voeren aan maatschappelijke doelen zal het voor bedrijven minder gunstig worden om een licentie aan te vragen en het kabinet hoopt op jaarbasis een bedrag van 20 miljoen euro binnen te kunnen halen. Alle aanpassingen zouden als gevolg kunnen hebben dat deze inkomsten lager kunnen uitvallen, althans de kans is groot dat het kabinet hier bang voor is.

We leven in een tijdperk waarin steeds meer wordt bezuinigd op het sociale stelsel en dit lijkt hier ook onder te vallen. Er worden mooie uitspraken gedaan over het in standhouden van deze geldstroom, maar concreet wordt er niets vastgelegd. Wanneer we kijken naar andere mooie uitspraken die het kabinet heeft gedaan in het verleden dan is de bezorgdheid van het NOC*NSF niet meer dan terecht…

Is er sprake van een goed alternatief?

De huidige kansspelwetgeving is niet meer van deze tijd. De monopolieposities van de huidige gokbedrijven in Nederland is tegenstrijdig met de Europese regelgeving omtrent het vrije verkeer van goederen en diensten. Het in stand willen houden van de huidige situatie is dan ook geen optie.

Aan de andere kant staat er een bedrag van 750 miljoen op jaarbasis op het spel, waarvan de Nederlandse samenleving het echt wel zal voelen indien deze geldstroom niet intact blijft. De mooie worden van het kabinet ten spijt, zoals het er nu naar uitziet zal dit bedrag op een gegeven moment flink dalen.

In het Deense model, welke het kabinet als uitgangspunt heeft gebruikt, is een bijdrage aan in ieder geval sport gegarandeerd. Het lijkt dan ook onlogisch dat dit in Nederland niet mogelijk zou kunnen zijn.

Daarnaast zou een kleine verplichte afdracht aan maatschappelijke doelen alsnog een mooi bedrag kunnen opleveren aangezien het totale aantal aanbieders veel groter zal zijn.

Het is logisch dat buitenlandse gokbedrijven niet snel bereid zijn om akkoord te gaan met een verplichte afdracht zolang het kabinet zich niet zo soft opstelt. Zij zien hun winstmarges omlaag gaan en winst komt voor hen toch op de eerste plaats.

Of zij hierdoor ook geen licentie zullen aanvragen is maar zeer de vraag. Ook in andere landen is er sprake van een verplichte afdracht en om nou te zeggen dat dit aanbieders heeft weerhouden om een licentie aan te vragen……

Het kan ook anders!

Dat het ook anders kan liet het Duitse gokbedrijf Tipp24 onlangs merken. De van oorsprong aanbieder van online loterijen wil graag de Nederlandse markt bedienen en maakte bekend dat zij vrijwillig bereid zijn om 40% van de omzet af te staan aan sport en goede doelen in bijvoorbeeld de natuur of aan sociale projecten.

Hoe positief dit voorbeeld ook is, de kans is klein dat veel gokaanbieders dit voorbeeld vrijwillig zullen volgen.

Ook Richard Kraijeck is hier bang voor en hij maakte een filmpje waarin hij wijst op de nadelige consequenties van de wetgeving zoals deze er nu ligt:

Scroll naar boven