We gebruiken cookies om twee redenen: om je de beste ervaring op Veilig.casino te geven en om ervoor te zorgen dat de Veilig.casino advertenties die je op andere sites ziet, relevant zijn. Als je doorgaat, ga je akkoord met ons gebruik van cookies - meer informatie hier.

Accepteren

Knelpunten privatisering Holland Casino

Tuijnman, Koen
Veilig casino author
Last updated :  28-January-2022

Holland Casino

In het nieuwe regeerakkoord werd duidelijk dat de overheid onder de juiste voorwaarden bereid is om Holland Casino te verkopen. Niet lang daarna gaf advocaat Justin Franssen aan dat er een aantal bedrijven interesse hadden om Holland Casino over te nemen. Sytze Kingma, universitair docent kansspelen verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, geeft op de site Z24 echter aan dat privatisering van Holland Casino lastiger is dan wellicht op het eerste gezicht lijkt.

Altijd staking bij Holland Casino

Er was al zeven keer gestaakt op verschillende vestigingen van Holland Casino. De inzet van de vakbonden en casinomedewerkers is een beter sociaal plan, een fatsoenlijk bestuur en een betere CAO.

Ondanks dat er sinds de oprichting in 1976 nog nooit is gestaakt bij Holland Casino, hebben de verschillende stakingen tot nu toe nog niet het gewenste effect. Een woordvoerster aan dat ze graag opnieuw met de bonden aan tafel willen gaan, maar dat het bedrijf niet bereid is om te onderhandelen over een beter sociaal plan.

Met een landelijke stakingsdag hopen de vakbonden en het personeel Holland Casino alsnog te dwingen om alsnog om de tafel te gaan zitten, maar zoals het er nu naar uitziet is de kans hierop klein. Zo heeft Holland Casino al aangegeven zich geen zorgen te maken over eventuele omzetverlies als gevolg van de stakingen en zijn zij ook van mening dat de meeste casino's gewoon open kunnen blijven, weliswaar met een aangepast spelaanbod.

Naar verwachting zullen ongeveer 1000 van de 3000 werknemers vandaag hun werk neerleggen en de vakbonden verwachten wel degelijk dat de casino's 's avonds zullen moeten sluiten, omdat het dan te druk zal zijn voor het personeel dat heeft besloten wel te gaan werken.

"Vaak lukt het ze wel om ze de horeca en de speelautomaten overeind te houden tijdens zo'n actie", zegt Huug Brinkers van Vakbond De Unie. "Maar zonder tafelspelen is het niet echt een casino." 

Om niet helemaal op één paard te wedden vindt er ook een landelijke actie plaats op het Malieveld in Den Haag. Aangezien de overheid nog steeds eigenaar is van het gokbedrijf, hopen de vakbonden dat de overheid niet langer aan de zijlijn blijft staan. 

Hoe deze situatie verder zal ontwikkelen blijft de vraag, maar als het aan FNV Bondgenoten ligt dan is de oplossing heel simpel:

De strategie van Holland Casino draait op dit moment voornamelijk om saneren. Het bedrijf kampt met een schuldenlast waarvan de verwachting is dat deze kan oplopen tot 100 miljoen euro en als gevolg hiervan valt het bedrijf bij de banken onder “bijzonder beheer”. Zo willen de banken onder andere dat Holland Casino de vaste lasten terugdringt om in de toekomst weer een winstgevend bedrijf te kunnen worden.

De personeelslasten drukken al jaren zwaar op de begroting. Gezien de tegenvallende cijfers in de afgelopen jaren, mede door tegenvallende bezoekersaantallen en bezoekers die gemiddeld minder uitgeven, zag Holland Casino zich genoodzaakt om te snijden in het personeelsbestand.

De Staking

Het was echter niet de eerste keer dat er gesneden werd in het personeelsbestand. In de periode 2008 en 2012 verloren 800 personeelsleden hun baan. Onlangs werden er ook 100 van de in totaal 300 banen op het hoofdkantoor geschrapt en er zullen ook 150-200 arbeidsplaatsen in de verschillende vestigingen verdwijnen.

Voor vakbond De Unie is de maat nu vol. Onderhandelingen met het bestuur van Holland Casino zijn op niets uitgelopen en laatstgenoemde bepaalt eenzijdig de koers. Volgens De Unie ontbreekt het bestuur van HC aan een visie en worden zij niet serieus genomen.

Tijd voor actie dus, maar allereerst moet de animo onder de leden worden gepeild. Minimaal 25% van de leden zal moeten reageren en tenminste 75% van hen moet bereid zijn om ook actie te voeren. Bij deze acties worden werkonderbrekingen niet uitgesloten.

Indien er voldoende animo is dan zal er een ultimatum gesteld worden aan Holland Casino, waarbij een actiecomité in de tussentijd verschillende acties gaat voorbereiden en begeleiden, zodat de vakbonden (leden van FNV en ABC zullen ook deelnemen) er klaar voor zijn indien Holland Casino de eisen naast zich neer legt.

Of het ook zover komt valt te bezien, maar het is duidelijk dat het geduld van de vakbonden ondertussen op is.

Holland Casino

Holland Casino kampt de afgelopen jaren met slechte cijfers vanwege de concurrentie van online casino's, teruglopende bezoekersaantallen en bezoekers die ook nog eens gemiddeld minder uitgeven. Als gevolg hiervan is de schuldenlast enorm gegroeid en zal het bedrijf flink moeten snijden in de vaste lasten, waarvan de personeelslasten een groot deel vormen.

In de periode tussen 2008 en 2012 verloren al 800 personeelsleden hun baan, maar het einde van de ontslagrondes lijken nog niet in het zicht. Zo werden er onlangs nog 100 banen geschrapt op het hoofdkantoor en ook bij de vestigingen zullen er opnieuw 150-200 arbeidsplaatsen verloren gaan.

Voor de Vakbond De Unie was de maat vol. Volgens hen neemt Holland Casino het personeel allesbehalve serieus en wordt er eenzijdig een koers bepaald. Vakbond De Unie was het ook niet eens met het sociale plan wat er nu ligt voor de mensen die ontslagen worden, maar ving keer op keer bot bij het bestuur van Holland Casino, waardoor zij zich genoodzaakt voelden om hun leden op te roepen om actie te voeren. Aangezien de respons enorm was en er tevens de wetenschap was dat ook de leden van FNV en ABC zouden deelnemen, werd Holland Casino vorige week een ultimatum gesteld.

Holland Casino liet echter al snel weten niet opnieuw in gesprek te willen gaan: "We hebben één sociaal plan. We willen geen ongelijkheid tussen personeel van de vestigingen en van het hoofdkantoor. Dat is een principieel punt. Daarnaast hebben we geen geld om aan de eisen van de bonden tegemoet te komen". 

Met dit bericht werd de eerste staking een feit. Aanstaande vrijdag om 20:00 uur zullen de personeelsleden van de Holland Casino vestiging Rotterdam en Utrecht hun werk neerleggen tot sluitingstijd en wanneer Holland Casino naar aanleiding van deze staking alsnog geen water bij de wijn wenst te doen dan worden meerdere stakingen niet uitgesloten.

Of de Holland Casino vestigingen in Rotterdam en Utrecht wel gewoon open zijn is niet bekend. Als het aan Holland Casino zelf ligt mag de klant in ieder geval niet de dupe worden van de stakingen.

Uiteraard hoopt de overheid een goede prijs te krijgen voor Holland Casino, het bedrijf wat nu nog voor 100% in handen is van de Staat. Er zijn echter wel een aantal knelpunten, waardoor deze doelstelling geen eenvoudige opgave zal zijn.

Ten eerste zijn de gouden jaren voor Holland Casino voorbij. Niet alleen de cijfers zijn de afgelopen jaren bedroevend, maar ook de omzet en het aantal bezoekers is dalende sinds 2006. Over het algemeen reageert Holland Casino door te schrappen in de kosten, zoals recentelijk ook weer het geval bleek toen Holland Casino aankondigde 400-450 banen te schrappen. Sytze Kingma, universitair docent kansspelen verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, geeft op de site Z24 echter aan dat Holland Casino echter allerlei marketing kansen laat liggen om het tij te keren, waaronder bijvoorbeeld actiever poker aan te bieden om jongeren te binden.

Privatisering

Kingma geeft echter ook nog een ander knelpunt aan, namelijk het cultuurverschil tussen de Nederlandse overheid die een zorgvuldig preventiebeleid tegen gokverslaving hoog in het vaandel heeft en bijvoorbeeld Amerikaanse aanbieders die best wel geïnteresseerd zijn in het overnemen van Holland Casino, mits op hun voorwaarden. Het beleid van Amerikaanse bedrijven is een stuk soepeler als het gaat om gokverslaving.

Dat Kingma een legitiem punt aanhaalt blijkt wel uit de ontwikkelingen rondom het EuroVegas project van Sheldon Adelson, wat vermoedelijk gevestigd zal worden in Madrid. Tot nu toe moeten de Spaanse autoriteiten behoorlijk buigen om dit project kans van slagen te geven. Er is al aan één van de eisen voldaan, namelijk een belastingverlaging van maar liefst 75%, maar hiermee is het nog niet gedaan. Adelson verlangt van de Spaanse autoriteiten dat er nog speciale deals gemaakt worden, zoals het omzeilen van wetten met betrekking restrictieve arbeid en roken.

Het EuroVegas project is echter ondanks de medewerking van de Spaanse autoriteiten nog allesbehalve een done deal. Het is echter de vraag of de Nederlandse overheid bereid is zich aan te passen aan de wensen van buitenlandse aanbieders...

Online Holland Casino

Bij het opzetten van een website komt veel kijken, waaronder ook het kiezen van de juiste domeinnaam. Door een goede domeinnaam te kiezen zal een website eerder gevonden worden. Goede domeinnamen gaan soms voor duizenden euro's over de toonbank en het is dan ook niet vreemd dat sommige mensen/bedrijven zich richten op het vastleggen van goede domeinnamen om deze later door te verkopen.

Aan het kopen van domeinnamen zitten echter wel strenge regels. Indien een merk aanspraak maakt op de domeinnaam dan zal de koper deze alsnog aan het merk moeten overhandigen. Ook wanneer er sprake is van een verkeerde insteek dan zal de koper later alsnog afstand moeten doen van de domeinnaam.

Of diegene die de domeinnaam hollandcasinoonline.nl heeft vastgelegd bij de Duitse domeinbeheerder Neue Medien Meunnich deze registreerde met de intentie om deze door te verkopen of dat deze bedoeld was voor een eigen website is niet bekend, maar Holland Casino is er logischerwijs niet blij mee. Het bedrijf hoopte dat de Kansspelautoriteit zou optreden, maar toen dit niet gebeurde besloot Holland Casino om zelf stappen te ondernemen.

Op het eerste gezicht dacht de koper van de domeinnaam misschien slim te zijn aangezien het algemeen bekend is dat Holland Casino ook online casino spellen wil gaan aanbieden zodra online gokken wordt gereguleerd in Nederland. De domeinnaam hollandcasinoonline.nl zal dan gegarandeerd veel bezoekers opleveren of voor veel geld kunnen worden verkocht. Helaas voor de koper is de verwachting dat Holland Casino deze rechtszaak zal winnen en in dat geval zal de koper dus de domeinnaam moeten overhevelen.

De cijfers zijn niet bepaald gunstig voor Holland Casino. De huidige schuldenlast bedraagt 60 miljoen euro en de verwachting is dat dit bedrag op korte termijn zal oplopen tot maar liefst 100 miljoen euro vanwege oplopende verliezen, investeringen en kosten van reorganisaties.

Nu Holland Casino onder “bijzonder beheer” staat bij de banken zal het bedrijf maatregelen moeten nemen om erger te voorkomen. Dit besef lijkt aanwezig te zijn: ''De situatie bij Holland Casino vraagt om stevig ingrijpen. De afgelopen vijf jaar is de omzet met meer dan 30 procent gedaald'', zei een woordvoerder. ''Tegen die achtergrond heeft het bestuur deze zomer een nieuwe strategische koers uitgestippeld. De focus ligt allereerst op het behoud en terugwinnen van onze vaste gasten. Daarnaast is een ingrijpend kostenbesparingsprogramma onvermijdelijk.'' 

Holland Casino hoopt de personeelslasten met 36 miljoen te verlagen en directeur Willem-Jan van den Dijssel voegde de daad bij het woord door in een videoboodschap aan het personeel te vragen om een deel van hun loon in te leveren om zo de kosten te kunnen drukken. Holland Casino zou volgens hem aan het infuus van de banken liggen en indien de personeelslasten op deze manier niet teruggebracht kunnen worden dan zal een nieuwe ontslagronde onvermijdelijk zijn.

Logischerwijs kwam dit op hevige kritiek te staan van de vakbonden. De Algemene Bond Casinopersoneel is van mening dat er nu alleen maar offers worden gevraagd, terwijl de werknemers er geen enkel perspectief voor terugkrijgen. Huug Brinkers van vakbond De Unie is ook niet bepaald te spreken over de huidige ontwikkelingen.

Hoe dan ook zal Holland Casino naar alle waarschijnlijkheid wederom rigoureuze stappen moeten ondernemen. Het bedrijf leidt sinds 2008 jaarlijks structureel verlies en zolang online gokken nog niet gereguleerd is zijn de creatieve mogelijkheden beperkt en/of kosten deze teveel tijd om een omslag te bewerkstelligen op korte termijn. Het beloven weer spannende tijden te worden voor de werknemers van Holland Casino.

Beste Casino's in Nederland
Algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze aanbiedingen
Algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze aanbiedingen
Alleen voor nieuwe spelers. Stort min. €10. Max. bonus is €100. De rondspeelvoorwaarden van die bonus zijn 20 keer het uitgekeerde bonusbedrag Gedetailleerde voorwaarden kunt u hier vinden.
Algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze aanbiedingen
Gokken kan verslavend zijn. Speel bewust 18+, hands24x7.nl
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze aanbiedingen
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten die 24 jaar of ouder zijn. Min. storting €5. Wedkredieten worden beschikbaar voor gebruik na afhandeling van de weddenschappen voor het bedrag van je in aanmerking komende storting. Min. quoteringen en restricties voor weddenschappen en betaalmethodes gelden. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieten-inzet. Tijdslimieten en algemene voorwaarden gelden. Gokken kan verslavend zijn, speel bewust. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ hands24x7.nl.
Beste Betaalmethodes
iDEAL Online Casinos
iDEAL Online Casinos 8 Casino's aanvaarden iDEAL

Betalen bij een online casino met iDEAL? Dat kan, hier kun je namelijk alles te weten komen over geld storten en opnemen bij een iDEAL casino. Waar wacht je nog op?

MasterCard Online Casinos
MasterCard Online Casinos 6 Casino's aanvaarden MasterCard

Betalen bij een online casino met een credit kaart? Dat kan, hier kun je namelijk alles te weten komen over geld storten en opnemen bij een online casino met MasterCard. Maak de beste keuze!

Neteller Online Casinos
Neteller Online Casinos

Wil je met Neteller bij een online casino betalen? Dat kan, hier kun je namelijk alles te weten komen over geld storten en opnemen bij een online casino via Neteller. Maak de beste keuze!

Maestro Online Casinos
Maestro Online Casinos 1 Casino's aanvaarden Maestro

Wil je betalen bij een online casino met Maestro? Dat kan, lees hier alles over geld storten en opnemen bij een online casino met een Maestro kaart. En maak de beste keuze!

Zie alles
Alle Casino Spellen

Gokkasten Gids
Roulette Gids
Blackjack Gids
Bingo Gids
Video Poker Gids
Zie alles
Beste gidsen over Gokkasten:
Gokkasten blijven ontzettend populair. Wij bieden de beste gokkasten die er online te vinden zijn!
Beste gidsen over Roulette:
Online Roulette is waarschijnlijk het meest bekende Casino spel ter wereld. Dit spel kan je natuurlijk vinden in een echt...
Beste gidsen over Blackjack:
Blackjack, wie kent het niet. Het bekende spel dat James Bond altijd speelt. Leer hier alles over blackjack.
Beste gidsen over Bingo:
Er is niets makkelijker dan Bingo spelen. Kies een rij van vijf nummers uit en wie als eerste zijn rij...
Beste gidsen over Video Poker:
Video poker is net zo leuk als gewoon poker maar nu gaat het een stuk sneller, is heeft het meer...