Het Pivot systeem

calendar icon

Het Pivot systeem

Vanwege mijn gezondheid heb ik het wat kalmer aan moeten doen. Ik ben nu net terug van een weekje varen in en rond de Biesbos. Even geen TV, krant, computer en casino. Heeft mij goed gedaan.

Terug van weggeweest las ik het nieuwe overzicht van roulette systemen. Ik was nieuwsgierig of ook mijn nog nooit geëvenaarde SSB systeem in de lijst was opgenomen Een beetje teleurgesteld heb ik moeten vaststellen dat dat niet het geval was.

De meeste spelers spelen roulette met het doel de roulette te verslaan. Omdat de roulette een klein voordeel op de speler heeft, is dit zeer moeilijk. Over de hele wereld zijn er roulette liefhebbers bezig systemen hiervoor te ontwikkelen.
Een winnend systeem is wiskundig gezien onbestaanbaar. Wil je kansrijk spelen dan moet je een goede methode ontwikkelen.

Waaruit bestaat zo`n methode?

  1. Op de eerste plaats moet je een kans soort kiezen. Je kunt kiezen voor het sectorspel of de tafelkansen. Voor het sectorspel zijn mij geen methoden bekend en zal ik mij beperken tot de tafelkansen. Hier onderscheiden wij de binnen- en de buitenkansen. Tot de binnenkansen behoren de transversale simpels, de transversale pleins, carrés , chevals en nummers. De buitenkansen zijn de enkelvoudige kansen met de dozijnen en de kolommen. De buitenkansen met de TS en de TP zijn het meest geschikt voor succesvolle methoden. De Franse tafel heeft 157 kansmogelijkheden
  2. Een roulette systeem bestaat uit een aantal vaste regels op welke kans er ingezet moet worden. Systemen zijn gemakkelijk te simuleren en te programmeren. Theoretisch bestaan er oneindig veel systemen
  3. Het inzetschema. Inzetschema`s zijn meestal genoemd naar de ontwerpers zoals Fibonacci, D`Alembert of La Bouchere. Martingale is een heel bijzonder schema. De inzetschema`s worden naar mijn mening onterecht ook aangeduid met roulette systemen.
  4. De strategie. Bij een strategie maak je gebruik van statistische signalen en verwachtingen. Dit kan slechts 1 signaal of meerdere signalen zijn. Dit is de reden dat een roulette strategie moeilijk of niet te programmeren is.

Deze 4 elementen vormen samen een roulette methode.

De Pivot methode

Bij de Pivot methode wordt gewet op een getal. Je moet eerst de getallen noteren en wanneer een getal voor de tweede keer valt is dit het Pivot getal.
Je moet nu consequent op dit getal  gaan inzetten tot je winst maakt. Ik heb er moeite mee om dit als een systeem te zien. Je verwacht of hoopt dat dit Pivot getal binnen 36 worpen weer zal vallen. Is dit niet het geval dan ga je nu de inzet verdubbelen. Valt het getal nu binnen18 worpen dan heb je nog steegs een klein winstje. Heb je nog steeds geen geluk dan kun je na 18 worpen weer gaan verdubbelen. In principe is dit een negatieve progressie en aan te merken als zijnde een inzetschema.

In een tabel ziet het er als volgt uit.

Aantal worpen inzet per worp winst maximaal verlies
1 tot en met 36 1 unit 35 tot  0 36
37 tot en met 54 2 units 35 tot 0 72
55 tot en met 63 3 units 35 tot  9 99

De verwachting is dat het Pivot getal binnen 63 worpen valt.
Het inzetschema kan natuurlijk nog met 1 of 2 stappen worden uit gebreid.

Deze methode is ontzetten saai en het spel kan zeer lang duren. In sommige beschrijvingen wordt ook verwezen naar The Law of the Third. De grafiek van deze wet laat zien dat er meestal niet meer dan twee getallen zijn die meer dan twee maal vallen. Er zijn altijd wel 4 getallen, welke meer dan 100 worpen niet zullen vallen. In de grafiek kun je niet de interval aflezen.

Resultaat van 37 gebeurtenissen

Mijn voorstel is om elk getal dat voor de tweede keer valt een Pivot getal te noemen. De getallen 8, 10 en 14 van de grafiek zouden winst hebben gegeven  en de getallen 13, 11, 24, 7 en 3 zijn nog slapende. Op deze wijze spreid je het risico en wordt het spel veel interessanter.

Van een strategie is geen sprake. Elk willekeurig getal kan een Pivot getal zijn. Je zou bijvoorbeeld alle koude getallen als Pivot getal kunnen nemen. Op de elektronische uitslagenborden worden deze algemeen getoond.

Misschien nog veel beter is het om het getal dat samen met het laatste getal 36 vormt het Pivot getal te noemen. Dit kun je gemakkelijk met een strategie spelen. Op het uitslagenbord kun je aflezen hoeveel maal dat nog niet is gebeurd. Bij een strategie ga je pas beginnen in te zetten na een virtueel verlies.

Scroll naar boven