Gastartikel voor experts: Nano en Macro Reeksen bij roulette

calendar icon

Gastblogger J, tevens de uitvinder van de Hollandse Roulette tafel, zal zich nu gaan richten op het schrijven van een aantal interessante artikelen over roulette strategie en roulette systemen. J. is een roulette expert en al 20 jaar lang verknocht aan het spel. Vandaag gaat zijn blogartikel over o.a. Nano en Macro reeksen, randomreeksen Passe Manque en meer. Let op, dit artikel is niet voor de beginnende roulette speler, maar voor de meer gevorderden! 

De Nano en Macro reeksen

Het roulette spel produceert een oneindig lange randomreeks (willekeurige reeks). Met de wet van de grote getallen en de waarschijnlijkheidstheorie kun je de eigenschappen van deze reeks bestuderen. Op elk moment zijn de resultaten van gelijke kansen met een hele kleine variatie gelijk. Nemen we een willekeurige reeks uit deze oneindig lange reeks dan is de grootte ongeacht de lengte klein.

Verschillen in kleine/grote reeksen
Toch is er een groot verschil tussen een zeer kleine of nano-reeks en een grote of macro-reeks. Ongeacht de lengte van een macro-reeks heeft deze de eigenschappen van een oneindig lange reeks. Op de lange duur zal elk roulettesysteem een negatief resultaat geven van 2,7%. De lange duur heeft altijd betrekking op een macro-reeks.

De nano-reeks voldoet niet aan de wet van de grote getallen. Gelijke kansen komen niet even veel voor. De afwijkingen met de statistische gemiddelden zijn soms zeer groot. Er is geen enkel evenwicht. Een speler kan juist deze afwijkingen gebruikmaken om kansrijk te spelen. De enkelvoudige kansen zijn bijzonder geschikt om de nano-reeks te analyseren en te bestuderen.

Ik neem als voorbeeld de randomreeks van Passe-Manque.


roulette nano reeksen

Hulp van een computer programma
De kans op een Passe of Manque getal is 18/37 en voor een macro-reeks geldt dat de verhouding van Passe/Manque ongeveer 1 moet zijn. Met een computerprogramma onderzoeken we nu na hoeveel getallen of worpen van het roulette spelen bij deze verhouding 1 worden. Een grafiek geeft snel een oplossing.

De grafiek laat duidelijk zien hoe grillig de verhouding van M/P in het begin is. De verhouding convergeert altijd naar de waarde 1. Vanaf dat moment kun je zeggen dat de nano-reeks overgaat in een macro-reeks. De roulettespeler opereert altijd in het gebied van de nano-reeks. Hij kan inspelen op de afwijkingen van de statistische verwachting. Een tweede belangrijke eigenschap van deze reeks is het streven naar een gelijk aantal kansen. Het roulette spel zoekt altijd naar het evenwicht van de kansen. Een grafiek kan dit uitstekend laten zien. De getallen van Manque krijgen de waard 1 en die van Passe  -1 .

De grafiek ziet er nu als volgt uit.

nano reeksen

Geen absolute winnende systemen maar wel kansrijker spelen!


Ook de eigenschappen van deze grafiek zijn zeer geschikt voor bepaalde systemen of strategieen. De grafiek schommelt rond de nul-as en komt nooit tot rust. Voor de nano-reeks zal het verschil of de onbalans zelden meer bedragen dan 15. De computer van de Multi Roulette van HC berekent continu de resultaten van de laatste 50 worpen.

De statistische resultaten geven veel informatie en zijn goed bruikbaar om kansrijk te spelen.

Getriggerd? Blijf Roulette.nl bezoeken en wacht op meer van dit soort interessante artikelen en gast blogreeksen van J.

Scroll naar boven