Blog D’Alembert Systeem bij Roulette

calendar icon

Mystery Blogger J. is weer in de pen geklommen! En dit keer over het D’Alembert systeem, lees mee!

De methode D`Alembert.


Ik moet zeer voorzichtig zijn met het gebruik van het woord systeem. Een roulette systeem met een inzetsysteem zal ik met methode aangeven om verwarring te voorkomen. 
Op de website van Roulette is de D`Alembert methode uitstekend beschreven. Wel wordt er getwijfeld aan de  goede werking van de methode. In die tijd kon men nog niet beschikken over een computer. Het handmatig testen met een roulette cilinder is zeer tijdrovend en ondoenlijk. In de tijd van D`Alembert werd een cilinder zonder de zero gebruikt. De zero is in de 19de eeuw pas toegevoegd aan de Franse roulette. Net als bij de Fibonacci methode zal ik met een Excel programma zijn methode simuleren en analyseren.

Trial inzetsysteem gebaseerd op de enkelvoudige kansen!


Het inzetsysteem kan in principe voor meerdere kansen worden gebruikt, maar is toch bedoeld voor de enkelvoudige kansen. De enkelvoudige kans kan echter op verschillende manieren worden gespeeld. Een manier is om altijd tegen de roulette te spelen. Als Rood gevallen, zet je in op zwart. Bij de analyse van de Fibonacci methode heb ik steeds ingezet op Passe en dit zal ik nu ook gaan doen.

De eerste inzet is  10 fiches. Bij winst wordt de inzet met 1 fiche verminderd en bij verlies met 1 fiche verhoogd. De kans op een verlies- of winstreeks van 10 beurten is buitengewoon klein. Je kunt het verhogen en verminderen ook met 2 of 3 fiches doen ,maar dan moet je ook de startinzet verhogen. Niet iedereen is vertrouwd met Excel programma`s, laat staan met het programmeren van rekenmodellen. Daarom laat ik hier het begin en einde van het programma zien.

Een speelsessie moet je altijd proberen te eindigen met een gewonnen worp Op tijd stoppen is een altijd terugkerend probleem voor de speler. Een programma van een methode moet daarom eindigen met een gewonnen inzet. Dit is wat lastig te programmeren en heb ik dat  bij deze analyse nagelaten. Je ziet dan dat de laatste drie beurten met verlies eindigen. Dit beïnvloedt het eind resultaat nadelig.

tabellen

Winstverwachting bij het D’Alembert Systeem


De volgende grafiek laat de som van de inzetten en uitbetalingen zien. Het verschil is zeer klein. Zolang de uitbetaling groter is dan de inzet geeft de grafiek winst aan. Naarmate het aantal worpen toeneemt zal de winst een dalende trend vertonen. In het Nano gebied kunnen winst en verlies heftig schommelen. In het macro gebied zal een winst omkeren in een verlies van ongeveer 2,7%.

roulette3

Een speler is meer gebaat met de resultaten van een zeer kleine sessie. Deze  grafiek laat zien wat er gebeurt in een sample van slechts 40 worpen.

roulette4

Samenvatting resultaten proofing D’ Alembert Systeem


Samengevat kun je zeggen, dat de D`Alembert methode een kans geeft op een verlies of een winst. Het risico is relatief klein. De volgende tabel van 15 samples laat dit duidelijk zien. De verschillen zijn relatief groot. Het aantal verlies samples lijkt kleiner dan dat dat het geval was bij de Fibonacci methode.

Er doet zich wel een probleem voor in het geval van een lange winstperiode. Volgens het inzetsysteem zou er negatief ingezet moeten worden. Misschien zou je dan 0 fiches moeten inzetten tot een verlies beurt. Een andere variant zou kunnen zijn  om in zo`n geval  weer terug te vallen op de startinzet. Het Excel programma heeft de mogelijkheid verschillende varianten te analyseren. Dit kun je onmogelijk handmatig doen. Bij kleine samples heb je hier geen last van.

tabel

De tabel

ConclusieDe D`Alembert methode wordt iets veiliger ingeschat dan de Fibonacci methode. 
Het volgende artikel zal gaan over de Labouchere methode.

Scroll naar boven