Nationale Postcode Loterij

Postcode Loterij is online since 2022.

De Nationale Postcode Loterij is al sinds 1989 een van de meest bekende loterijen van Nederland. Bij de loterij zijn dagelijks mooie geldprijzen te verdienen, waarbij je niet alleen kans maakt op geldprijzen, maar ook op auto’s, fietsen en andere leuke prijzen! In deze gids lees je er alles over!

calendar icon

Postcode Loterij

5 rating stars gray
5 rating stars yellow

Op het moment raden we geen online casino's aan.

Algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze aanbiedingen

Waar komt de Nationale Postcode Loterij vandaan en hoe werkt het?

De Nationale Postcode Loterij is opgericht in 1989 door Boudewijn Poelmann, Simon Jelsma, Herman de Jong en Frank Leeman. De loterij is onderdeel van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. Het idee achter deze loterijen is om structureel inkomsten te genereren voor goededoelenorganisaties. Dat is ook de reden dat er bij wet is vastgelegd dat 40% van de inkomsten uit lotverkoop is bestemd voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van welzijn en gezondheid. 

De Nationale Postcode Loterij werkt, zoals de naam al zegt, op basis van de postcode. De postcode van het huisadres is dan ook direct het lotnummer, waarbij er nog drie cijfers aan de postcode worden toegevoegd om het lotnummer compleet te maken. Dit ziet er dus als volgt uit: 9876XYZ001. Het grote voordeel is dan ook dat de hele buurt direct in de prijzen valt als jij in de prijzen valt. 

Het is bij de Nationale Postcode Loterij mogelijk om op verschillende manieren in de prijzen te vallen. De prijzen worden zowel wekelijks als maandelijks getrokken. Hieronder hebben we de prijzen op een rij gezet:

  • Straatprijs: Een wekelijkse prijs waarbij alle winnende deelnemers €25.000 per lot winnen. Voorwaarde is wel dat de zogenaamde ‘Straatprijsverdubbelaar’ actief moet zijn. Zonder deze verdubbelaar levert elk lot €12.500 op. Daarnaast wint een van de deelnemers ook nog een auto náást de geldprijs. 
  • Buurt-Ton: Wederom een wekelijkse prijs, ditmaal van €100.000. Deze wordt verdeeld over alle deelnemers met de winnende postcode. Deelnemers ontvangen naar rato van het aantal meespelende loten een prijs. 
  • €1.000 per lot: Elke werkdag wordt er ook nog eens €1.000 per lot op een winnende postcode weggegeven. 
  • Wijkprijs: Bij de wijkprijs heeft de hele straat recht op een prijs. Het is daarbij nog niet bekend wat die prijs precies inhoudt, dit kan per trekking verschillen. 
  • Gouden Kofferprijs: Deze prijs is afkomstig van het spel Miljoenenjacht, waarbij één deelnemer op zoek moet gaan naar de koffer met €5 miljoen. Ook als je meespeelt met de Nationale Postcode Loterij heb je recht op deze prijs. De mensen die vanuit huis meespelen maken kans op dezelfde prijs als de deelnemer aan het spel Miljoenenjacht. 
  • Postcodekanjer: De Postcodekanjer is de grootste prijs van de Nationale Postcode Loterij. Dit is een prijs van vele tientallen miljoenen, die als volgt verdeeld wordt. Zo wordt 50% van de Postcodekanjer verdeeld over de winnende postcode (bijvoorbeeld 1234 AB) en gaat de overige 50% naar de winnende wijkcode (bijvoorbeeld 1234). 

De Postcodekanjer werkt daarnaast ook nog op basis van zogenaamde kanjerpunten. Per lotnummer verzamel je 10 kanjerpunten per trekking. Door middel van Kanjerpunten kan de Nationale Postcode Loterij bepalen hoe lang iemand in een kalenderjaar al meespeelt. Hoe meer kanjerpunten je gedurende je deelname hebt verzameld, des te groter is het deel van de Postcodekanjer dat je wint. 

nationale postcode loterij

Hoe kan ik mijn lidmaatschap bij de Nationale Postcode Loterij opzeggen?

Er zijn een drietal verschillende mogelijkheden om je deelname aan de Nationale Postcode Loterij op te zeggen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het schriftelijk, telefonisch en online opzeggen van je lidmaatschap. Belangrijk is om in alle gevallen het gebruikte rekeningnummer bij de hand te houden. 

Kies je voor telefonisch opzeggen, dan kun je dat doen via de afdeling Ledenservice van de Postcode Loterij, bereikbaar via 088-0201050. Deze afdeling is elke werkdag bereikbaar tussen 09:00 en 21:00. Op zaterdag is deze bereikbaar tussen 10:00 en 16:00.

Ook kun je schriftelijk opzeggen door een brief te sturen naar het volgende adres:

t.a.v. afdeling Ledenservice 

Beethovenstraat 200 

1077 JZ Amsterdam

Bij het opzeggen per mail moet je tevens je adresgegevens verifiëren en je lotnummer doorgeven. Heb je eenmaal je loten opgezegd, dan ontvang je een bevestiging per mail dat je niet meer meedoet aan de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse trekkingen.

Scroll naar boven